Pre Loader

E-Ticaret

E-Ticaret

Ticaret ve E-ticaret Kavramları Paranın ortaya çıkmasından önce, insanların kullandıkları eşyaları nasıl elde ettiğini biliyor muydunuz? Paradan önce insanların alışveriş faaliyetlerini sürdürmelerini sağlayan sisteme, takas sistemi denir. Takas, kişilerin hemen hemen aynı değere sahip eşyalarını birbirleri ile değiştirmesini ve yeni eşyalar edinmesini sağlayan bir yöntemdir. Buradan yola çıkacak olursak; ticaret basit bir ifadeyle, temelde iki taraf arasında birbirinin kaynaklarına, yani mal ve hizmetlere ihtiyaç duyan, aynı zamanda gönüllü olarak gerçekleştirilen bir değiş tokuştur. Finansal açıdan ticaret, iki taraf arasında ürün veya hizmetlerin alım satımını ifade eder. Pellentesque elit arcu,

en_US
Powered by TranslatePress