Pre Loader

Monthly Archives: March 2024

Verimlilik

Verimlilik, makro ve mikro ekonomi teorisinin içinde yer alan bir kavramdır. Makro olarak temelde verimlilik artışını gerçekleştirecek araç, mikro olarak da işletme performansının göstergesidir. Verimlilik, kaynakların ne derecede etkin kullanıldığının ve etkili sonuçlar sağlanıldığının ölçüsüdür (37). Verimlilik, farklı kişi ve disiplinler için farklı anlamlara gelse de temelde, üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve kalitesi ile bunları üretmek için kullanılan kaynaklar arasındaki ilişkidir Pellentesque elit arcu, finibus ut rutrum vel, dapibus eget nisi. Suspendisse at venenatis arcu, et accumsan ante. Verimlilik giderek performansın

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik kavramı genel anlamıyla belirsiz bir süre boyunca bir durum veya sürecin sürdürülebilme kapasitesini ifade eder (WordNet, 2008). Bu genel anlamıyla sürdürülebilirlik birçok farklı şekillerde algılanabilmekte ve tanımlanabilmektedir. Sürdürülebilirlik, temelde ekoloji ve ekolojik sistemlerin fonksiyonlarını, süreçlerini ve üretkenliğini gelecekte de devam ettirebilme yeteneği olarak algılanmaktadır (Chapin, Torn ve Tateno, 1996: 1017). Dünya kaynaklarının ve çevrenin insan faaliyetleri sonucu tükenme sınırına doğru ilerlediği konusunda Pellentesque elit arcu, finibus ut rutrum vel, dapibus eget nisi. Suspendisse at venenatis arcu, et accumsan ante. artık genel

E-Ticaret

Ticaret ve E-ticaret Kavramları Paranın ortaya çıkmasından önce, insanların kullandıkları eşyaları nasıl elde ettiğini biliyor muydunuz? Paradan önce insanların alışveriş faaliyetlerini sürdürmelerini sağlayan sisteme, takas sistemi denir. Takas, kişilerin hemen hemen aynı değere sahip eşyalarını birbirleri ile değiştirmesini ve yeni eşyalar edinmesini sağlayan bir yöntemdir. Buradan yola çıkacak olursak; ticaret basit bir ifadeyle, temelde iki taraf arasında birbirinin kaynaklarına, yani mal ve hizmetlere ihtiyaç duyan, aynı zamanda gönüllü olarak gerçekleştirilen bir değiş tokuştur. Finansal açıdan ticaret, iki taraf arasında ürün veya hizmetlerin alım satımını ifade eder. Pellentesque elit arcu,

E-İhracat

E-İhracat Nedir? Dünya ekonomisinin küreselleşmesi ve piyasa koşullarının rekabetçi hale gelmesi ile ihracatın önemi her geçen gün artmaktadır. İhracatçı firmalar kendi gelişimlerinin yanı sıra ülke ekonomisine döviz girişi yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktadırlar. E-ihracat, ihracatın çevrimiçi platformlar aracılığıyla yapılması ve bu kanallar aracılığıyla yurt dışına ürün satışının gerçekleşmesidir. Alışveriş alışkanlıklarının her geçen gün değiştiği ve dijitalleşen dünyada e-ihracat daha da önem kazanmıştır. Türkiye’de üretilen malları yurtdışındaki alıcılarla buluşturma konusunda online platformlar dışında birçok farklı etken bulunur. Pellentesque elit arcu, finibus ut rutrum vel, dapibus eget nisi.

Eğitim

“Know-How Ne Demek?” sorusuna detaylı cevap vermeden önce öncelikle, know-how terimi ile okullarda öğrenilen kitabi bilgiden ziyade, gerçek çalışma hayatındaki pratik bilgileri kast ettiğimizi belirtmeliyiz. Know-how ile edinilen bilgiler, yaşayarak ve çalışarak öğrenilir ve öğretilir. Bu şekilde öğrenilen bilgilerin edinilmesi zordur; ancak belli bir alanda uzun süre zaman ve emek harcayarak öğrenilir. Bu bilgi ve deneyimler şirkete rekabet avantajı sağlar. Hukuk dünyasında “know-how” ile edinilen bilgi, beceri ve uzmanlık, patent ve telif hakkından farklıdır. Fikri haklardan farklı olarak “know-how” bilgileri, gizli tutulması gereken ticari bilgilerdir. Bu bilgiler

Organization

Network Nedir? Network, bir insanın iş hayatında fayda sağlayabileceği ve faydalanabileceği çevresine verilen isimdir. Size yeni bir iş bulmanız konusunda yardım edebilecek, yeni yetkinlikler öğrenmenizi sağlayacak, yatırım almanıza, müşteri bulmanıza öncü olabilecek olan ve bunu ücret karşılığında değil de, profesyonel çevrenizde bulundukları için yapan insanlar, bireysel network olarak adlandırılır. Network oluşturma eylemine de, networking adı verilir. Yani profesyonel çevrenizi geliştirmek için etkinliklere katılmanız, insanlarla tanışmanız ve benzeri aktiviteler networking olarak adlandırılır. Pellentesque elit arcu, finibus ut rutrum vel, dapibus eget nisi. Suspendisse at venenatis arcu, et accumsan ante. Doğru

en_US
Powered by TranslatePress